Wielokąty foremne - Adam Mlynarczyk

Książki  Zabawne Gadżety  E-Biznes  Seksowne Gadżety  Komputery  Kiosk  Czat  TV  Księga Gości  Słownik  Forum Tablica  Online English 

Bookmark and Share

Aktualny czas:

InformacjeLekcje


Kliknij aby rozpocząć grę!


  1. Liczby i działania
  2. Zdania i zbiory
  3. Równania i nierówności
  4. Figury geometryczne
  5. Funkcje
  6. Włas. funkcji kwadratowej
  7. Trygonometria

Zobacz Wszystko

Licznik Odwiedzin


Wielokąty foremne

Definicja: Wielokąt, którego wszystkie boki mają równe długości i wszystkie kąty mają równe miary, nazywamy wielokątem foremnym.
Zwróć uwagę, że trójkąty foremne to trójkąty równoboczne, a czworokąty foremne to kwadraty.
CIEKAWOSTKA: Teoria wielokątów foremnych była jednym ze znakomitych osiągnięć szkoły pitagorejskiej. Pitagorejczycy potrafili za pomocą cyrkla i linijki wpisać w okrąg trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny, sześciokąt foremny. Potrafili także skonstruować wielokąt foremny o liczbie boków dwukrotnie większej od liczby boków danego wielokąta (a więc np. znając konstrukcję kwadratu wpisanego w okrąg, potrafili też zbudować 8-kąt foremny, 16-kąt foremny itd.).

Starożytnym uczonym nie udało się jednak skonstruować niektórych wielokątów foremnych, na przykład: 7-kąta, 9-kata czy 17-kata. Próby trwały wiele stuleci.

Po pitagorejczykach w teorii wielokątów nie odkryto niczego przez ponad 2000 lat. Dopiero w 1801 roku matematyk niemiecki Carl Friedrich Gauss pokazał, jak skonstruować 17-kąt foremny. Niedługo potem uzasadnił, że nie można skonstruować 7-kąta ani 9-kąta foremnego. Sformułował też twierdzenie pozwalające łatwo sprawdzić, czy dla danego n można skonstruować n-kąt foremny.
Na każdym wielokącie foremnym można opisać okrąg (tzn. skonstruować okrąg, który przechodzi przez wszystkie wierzchołki wielokąta).

Każdy wielokąt foremny można więc podzielić na jednakowe (przystające) trójkaty równoramienne. Korzystając z tego faktu, można łatwo obliczyć miarę kąta wewnętrznego n-kąta.

Każdy n-kąt foremny można podzielić na n jednakowych (przystających) trójkątów równoramiennych o kącie między ramionami równym 360o/n. Kąt przy podstawie każdego z tych trójkątów ma miarę


a kąt wewnętrzny n-kata foremnego ma miarę dwa razy więksżą. Zatem
Twierdzenie: Każdy kąt n-kąta foremnego ma miarę

CIEKAWOSTKA: Za pomocą cyrkla i linijki nie można skonstruować niektórych wielokątów foremnych, np. nie można skonstruować 7-kąta foremnego ani 9-kąta foremnego. Istnieją jednak konstrukcje przybliżone.

Opisaną poniżej metodę rysowania 7-kąta foremnego znali matematycy arabscy już w X wieku. Wiadomo, że posługiwał się nią Leonardo da Vinci, a także Albrecht Dürer.

Długość odcinka wyznaczonego według tego opisu jest bardzo dobrym przybliżeniem długości boku 7-kąta foremnego wpisanego w okrąg (błąd względny wynosi około 0,2%).

Przybliżona konstrukcja 7-kąta foremnego:

1. Narysuj dowolny okrąg. Niech S oznacza środek tego okręgu.

2. Zaznacz na narysowanym okręgu dowolny punkt S' i narysuj okrąg o środku S' i takim samym promieniu jak poprzedni okrąg.

3. Niech A i B oznaczają punkty przecięcia narysowanych okręgów.

4. Znajdź punkt przecięcia prostej AB z prostą SS'. Oznacz ten punkt literą P.

5. Długość boku siedmiokąta foremnego wpisanego w narysowany okrąg o środku S jest w przybliżeniu równa |AP|.

Wykorzystano fragmenty książki "Matematyka z plusem"

Bookmark and Share

Wpisz hasło


SKLEPY

©2008 Adam Mlynarczyk